Ponudite vašu nekretninu
Jevrejska 32, Novi Sad
eho@ns-group.rs

Početna strana > Uslovi korišćenja

< Prethodna strana

Pravila i uslovi korišćenja

Član 1 - Uvod

Sajt je vlasništvo kompanije ns group d.o.o. Novi Sad. Za vreme korištenja sajta , primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

Član 2 - Upotreba i zaštita podataka

  se trude da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korštenja sajta , dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta , doći do tih informacija.

Korišćenjem sajta   saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

Član 3 - Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu   su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu te dozvolu davaoca usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korištenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta , postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati.

Član 4 - Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje sajta je privilegija a ne pravo. zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korištenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika, odnosno kojeg smatra odgovarajućim.

zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sajt , a naročito u smislu:

  • kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja

Član 5 - Garancija

ne garantuju:

  • tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda I usluga
  • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost
  • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
  • da će treća strana legalno koristiti stranice celo vreme

Član 6 - Odgovornost

, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili
posredno zbog:

  • korištenja sajta
  • korištenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta
  • informacija na sajtu
  • postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu
  • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova


Sajt   ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom , niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta.

može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta   na taj način. Sajt može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

Član 7 - Sudska nadležnost

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu.

Ns-group d.o.o. Novi Sad. zadržava pravo izmene sadržaja na web stranici   bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korištenjem sajta korisnik potvrduje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja sajta i da ih u celosti prihvata.

Naša preporuka

Alibegovac, Petrovaradin

309.000 €

198m2

Šifra: 483472

Grbavica, Novi Sad

412.000 €

227m2

Šifra: 475994